Kontakt:
Telefon:32-476-81-19
               32-476-81-09


fundacjaakademiamistrzow@gmail.com
Strona główna

Witamy  na stronie Fundacji Akademia Mistrzów.

Fundacja została ustanowiona w maju 2015 roku przez   Pana Zbigniewa Bilińskiego i od tamtego momentu robimy wszystko,aby nieść pomoc osobom ,ktorym jest ona najbardziej potrzebna.


KRS 0000559684
NIP 7811910739
REGON 361598035
Sąd Rejestrowy w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy KRS

Nasza Fundacja zajmuje się min., nieodpłatną dystrybucją owoców i warzyw.

Do odbioru produktów zachęcamy placówki opieki społecznej, fundacje charytatywne, zrzeszenia, wójtów, sołtysów, burmistrzów oraz osoby indywidualne, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, a w szczególności:
  • Osoby których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684zł dla osoby w rodzinie
  • Osoby otrzymujące zasiłki rodzinne
  • Osoby mające status osoby bezrobotnej
  • Osoby i rodziny korzystające ze stałej lub czasowej pomocy społecznej
  • Rodziny wielodzietne w trudnej sytuacji finansowej
  • Emeryci i renciści z niskimi emeryturami 
  • Oraz osoby, szczególnie dotknięte:
-ubóstwem
-sieroctwem
-bezdomnością
-niepełnosprawnością
-długotrwałą lub ciężką chorobą
-zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi
-klęską żywiołową i ekologiczną
 
Osoby indywidualne zapraszamy z aktualnym dokumentem potwierdzającym korzystanie z pomocy socjalnej (np.decyzja o przyznanej pomocy z GOPS, MOPS) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość(dowód osobisty).
Owoce i warzywa można odbierać w naszym magazynie znajdującym się w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 159 .
 
 
Kontakt:
Telefon:32-476-81-19
               32-476-81-09


fundacjaakademiamistrzow@gmail.com
Strony internetowe